Featured Magazines
 • วารสารอีซี ฉบับที่ 80 เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2558 ISSN: 1685-3679   ราคาปก: 50 บาท   คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม [STARTSEARCH] [T] ระบบต่อลงดินสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์[/T] อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์ที่ใช่งานแพร่หลายแต่มีความทนทานน้อยกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป โดยเฉพาะปัญหาจากคุณภาพไฟฟ้า ซึ่งพื้นฐานในการป้องกัน คือ การต่อลงดินสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง และเหมาะสม [T] การปรับปรุงเพาเวอร์แฟกเตอร์โดยลดกระแสรีแอกทีฟด้วยเทคโนโลยีไฮบริดเจนเนอเรเตอร์[/T] เทคนิคการสร้างกระแสรีแอกทีฟเข้าสู่วงจรไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ และลดค่าสูญเสียต่างๆ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า [T] […]

  วารสารอีซี ฉบับที่ 80

  วารสารอีซี ฉบับที่ 80 เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2558 ISSN: 1685-3679   ราคาปก: 50 บาท   คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม [STARTSEARCH] [T] ระบบต่อลงดินสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์[/T] อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์ที่ใช่งานแพร่หลายแต่มีความทนทานน้อยกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป โดยเฉพาะปัญหาจากคุณภาพไฟฟ้า ซึ่งพื้นฐานในการป้องกัน คือ การต่อลงดินสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง และเหมาะสม [T] การปรับปรุงเพาเวอร์แฟกเตอร์โดยลดกระแสรีแอกทีฟด้วยเทคโนโลยีไฮบริดเจนเนอเรเตอร์[/T] เทคนิคการสร้างกระแสรีแอกทีฟเข้าสู่วงจรไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ และลดค่าสูญเสียต่างๆ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า [T] […]

 • วารสารเทคนิค ฉบับที่ 394 เดือนมกราคม 2560 ISSN: 0857-6475   ราคาปก: 50 บาท [T] คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม [STARTSEARCH] [T] Thermal Energy Storage สำหรับระบบปรับอากาศ และระบบน้ำร้อนกับฮีตปั๊ม [/T]การลดค่าพลังงานของระบบปรับอากาศและระบบน้ำร้อนด้วยระบบเก็บพลังงานความร้อน ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น เพื่อให้ประหยัดค่าไฟฟ้าของโรงแรมด้วยการใช้ฮีตปั๊ม[T] การทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติก ตอนที่ 2 [/T]สแต็กเป็นชิ้นส่วนที่มีความสำคัญต่อการทำให้เกิดความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติก เนื่องจากมีการถ่ายเทความร้อนเกิดขึ้นภายในสแต็ก การออกแบบสแต็กจึงมีผลต่อสมรรถนะของเครื่องทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติกโดยตรง [T] […]

  วารสารเทคนิค ฉบับที่ 394

  วารสารเทคนิค ฉบับที่ 394 เดือนมกราคม 2560 ISSN: 0857-6475   ราคาปก: 50 บาท [T] คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม [STARTSEARCH] [T] Thermal Energy Storage สำหรับระบบปรับอากาศ และระบบน้ำร้อนกับฮีตปั๊ม [/T]การลดค่าพลังงานของระบบปรับอากาศและระบบน้ำร้อนด้วยระบบเก็บพลังงานความร้อน ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น เพื่อให้ประหยัดค่าไฟฟ้าของโรงแรมด้วยการใช้ฮีตปั๊ม[T] การทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติก ตอนที่ 2 [/T]สแต็กเป็นชิ้นส่วนที่มีความสำคัญต่อการทำให้เกิดความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติก เนื่องจากมีการถ่ายเทความร้อนเกิดขึ้นภายในสแต็ก การออกแบบสแต็กจึงมีผลต่อสมรรถนะของเครื่องทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติกโดยตรง [T] […]

 • Sample Technic Magazine
  วารสารเทคนิค ฉบับ 339 เดือน มิ.ย. 2555
   
  technic-magazine-on-ios-android