วารสารอีซี ฉบับที่ 80

EC80วารสารอีซี ฉบับที่ 80

เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2558

ISSN: 1685-3679

 

ราคาปก: 50 บาท

 

คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ

บทความในเล่ม

[STARTSEARCH]

[T] ระบบต่อลงดินสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์[/T]

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์ที่ใช่งานแพร่หลายแต่มีความทนทานน้อยกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป โดยเฉพาะปัญหาจากคุณภาพไฟฟ้า ซึ่งพื้นฐานในการป้องกัน คือ การต่อลงดินสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง และเหมาะสม

[T] การปรับปรุงเพาเวอร์แฟกเตอร์โดยลดกระแสรีแอกทีฟด้วยเทคโนโลยีไฮบริดเจนเนอเรเตอร์[/T]

เทคนิคการสร้างกระแสรีแอกทีฟเข้าสู่วงจรไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ และลดค่าสูญเสียต่างๆ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า

[T] การประมาณการโหลดไฟฟ้าของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน[/T]

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินถือเป็นอาคารสาธารณะใต้ดินขนาดใหญ่ มีโหลดไฟฟ้าต่างๆ ที่มีกำลังสูง และใช้งานอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศในอุโมงค์ ระบบบันไดเลื่อน และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

[T] การให้แสงจากหลอด LED สำหรับการปลูกพืชไร้ดิน[/T]

การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกที่ไม่ต้องใช้ดิน โดยทดลองเปรียบเทียบกับการให้แสงธรรมชาติ กับการให้แสงเสริมด้วยชุดหลอด LED ในช่วงความยาวคลื่นแสงที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์แสงของพืช

[T] ปฏิรูปสำนักงานยุคดิจิตอลด้วยลีนไคเซ็น[/T]

การขยายแนวคิดพัฒนาผลิตภาพ โดยเชื่อมโยงกับฝ่ายงานสนับสนุน เพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการธุรกรรม และปรับปรุงสภาพสำนักงาน

[T] ภาวะผู้บริหารที่มุ่งเน้นกระบวนการทำงานเชิงกลยุทธ์[/T]

กระบวนการทำงานเชิงกลยุทธ์นั้นมีความซับซ้อน ถ้าหากไม่มีผู้บริหารที่มุ่งเน้นกระบวนการทำงานเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผลแล้ว ก็เป็นเรื่องยากที่จะกำหนดกลยุทธ์ขึ้นมา และไม่สามารถนำไปปฏิบัติให้บรรลุผลตามเกณฑ์ได้เลย

[T] เยี่ยมชม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม[/T]

หน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและการบริการทางอุตสาหกรรม รวมทั้งวิเคราะห์และวิจัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

ประจำฉบับ

บทบรรณาธิการ

 • การพิจารณาเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน

[T] โลกเทคโนโลยี[/T]

 • วงท่อความร้อนบาง สำหรับหล่อเย็นภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก
 • Los Angeles เมืองแรกของโลกที่ควบคุมไฟแสงสว่างถนนได้จากอุปกรณ์มือถือ

[T] ต้นแบบไทยเทค[/T]

 • Sorp Soft เครื่องแยกเกลือออกจากน้ำ
 • เครื่องกำจัดฝุ่นแบบเปียกชนิดแรงดันน้ำสูง
 • เครื่องพิมพ์ 3 มิติ D.I.Y.
 • เครื่องวัดความเผ็ด” เพื่ออุตสาหกรรมอาหารไทย

หนังสือ-ซอฟต์แวร์

ข่าว

งานแสดงสินค้าและสัมมนา

ผลิตภัณฑ์

 • GW Instek APS-7000 Series
 • JERGUSON Tubular Glass Level Gages
 • อุปกรณ์หยิบจับ เคลื่อนย้ายชิ้นงาน จาก phd
 • theben Presence detectors, Motion detectors
 • PRO-M DC/DC Converter จาก Weidmuller
 • The Easy choice จาก Schneider Electric
 • Universal Robots UR3

ใบสมัครสมาชิก EC

ใบสั่งซื้อหนังสือของ เอ็มแอนด์อี

ดัชนีโฆษณา

กลับสู่พื้นฐาน

 • การอนุกรมและการขนานแบตเตอรี่

About admin