วารสารเทคนิค ฉบับที่ 397

TN397วารสารเทคนิค ฉบับที่ 397

เดือน เมษายน 2560

ISSN: 0857-6475

 

ราคาปก: 50 บาท

[T]

คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ

บทความในเล่ม

[STARTSEARCH]
[T]

การควบคุมความร้อนของน้ำมันไฮดรอลิก[/T]

ระบบไฮดรอลิกที่ทำงานด้วยอุณหภูมิสูงเกินปกติ จะก่อให้เกิดคราบเหนียว การสะสมของโคลนตะกอน ทำให้การทำงานของวาล์วติดขัด มอเตอร์ และปั๊มไฮดรอลิกจะส่งจ่ายน้ำมันปริมาณมากด้วยความร้อนสูง ทำให้มอเตอร์ขับปั๊มใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เป็นการสูญเสียพลังงาน [T]

 

การออกแบบสแต็กในเครื่องทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติก ตามหลักเทอร์มออะคูสติกเชิงเส้น[/T]

แนวทางการออกแบบสแต็กของเครื่องทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติกของ M.E.H.Tijani ที่ได้กำหนดค่าของตัวแปรไว้เป็นหมวดหมู่ แล้วลดจำนวนตัวแปรให้น้อยลง และสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อคำนวณหาจุดเหมาะสมในการออกแบบสแต็ก [T]

 

การติดตั้งและดูแลชุดขับและชุดควบคุมมอเตอร์[/T]

เทคโนโลยีสำคัญมากที่สุดในการควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกให้กับมอเตอร์ คือ ชุดขับแบบปรับความเร็วได้ และชุดควบคุม ซึ่งจำเป็นจะต้องติดตั้งและดูแลระบบควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกดังกล่าวอย่างถูกต้อง [T]

 

มาตรการอย่างง่ายในการบำรุงรักษาระบบ PLC[/T]

แม้ว่า PLC จะได้รับการออกแบบให้สามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม และยังง่ายต่อการดูแลรักษา แต่อย่างไรก็ตาม เพียงการปฏิบัติตามมาตรการบำรุงรักษาบางอย่าง ก็สามารถลดความผิดปกติของระบบ PLC ให้เหลือน้อยที่สุดได้ [T]

 

กระบวนการทุบขึ้นรูปโลหะ[/T]

การทุบขึ้นรูปจะมีการสัมผัสกันระหว่างชิ้นงานกับแม่พิมพ์ ทำให้เกิดความเค้นและความเสียดทานที่แม่พิมพ์ และอาจจะนำไปสู่ความเสียหายของแม่พิมพ์ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับกระบวนการผลิตชิ้นส่วนด้วยวิธีอื่นแล้ว การทุบขึ้นรูปยังมีข้อได้เปรียบอีกมาก การเข้าใจกลไกความเสียหายแม่พิมพ์ ย่อมเป็นประโยชน์ต่อผู้ออกแบบและผู้ใช้งาน [T]

 

การประยุกต์ทฤษฎีข้อจำกัดสำหรับห่วงโซ่การผลิต[/T]

แนวทางสนับสนุนการแก้ปัญหาในห่วงโซ่การผลิต โดยมุ่งลดความผันผวน และให้ความสำคัญในจุดที่เป็นคอขวด ซึ่งเป็นข้อจำกัดของระบบ ด้วยการวางแผนควบคุมกำหนดการ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องทั้งระบบ [T]

 

เยี่ยมชม สถาบันรหัสสากล[/T]

หน่วยงานที่ส่งเสริมและผลักดันบาร์โค้ดและเลขรหัสสินค้าในประเทศไทย ให้เป็นระบบมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยใช้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน [T]

 

 

ประจำฉบับ

บทบรรณาธิการ

 • PLC ก็ต้องการดูแลรักษา

เทคนิคไดเจสต์

เทคนิครอบโลก

 • โฟมกราฟีน เสริมความแกร่งด้วยท่อนาโน ขึ้นรูปทรงได้ และมีความนำสูง
 • เปิดโลกไอเดียออกแบบวิศวกรรมจากงาน SOLIDWORKS World 2017

บทความ Classic 20 ปีก่อน

 • ตัวระบายความร้อนแบบแผ่น กับการระบายความร้อนให้กับน้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรม

เรื่องจากปก

 • เครื่องทดสอบและวิเคราะห์แบตเตอรี่ชนิด Deep Cycle

หนังสือน่าอ่าน

ต้นแบบไทยเทค

 • Smart Table จากเทคโนโลยีหลักล้านสู่ราคาไทยๆ
 • ระบบตรวจยีนเพื่อการแพทย์
 • เครื่องพิมพ์ 3 มิติ

ข่าวกิจกรรม

ปฏิทินแสดงสินค้าและสัมมนา

แนะนำผลิตภัณฑ์

 • SACE EMAX 2
 • AMETEX อุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมเกี่ยวกับระบบน้ำ และน้ำเสีย
 • Fluke TiX620 กล้องถ่ายภาพความร้อนความละเอียดสูง
 • Solar Charger และ Solar Inverter
 • CT Load Center รุ่น Plug In Type
 • BenQ โฮมเธียเตอร์โปรเจคเตอร์รุ่น X12000
 • MTN/VM220 เครื่องวัดความสั่นสะเทือน
 • Altivar 71 Variable Speed Drive

About admin