วารสารเทคนิค ฉบับที่ 399

TN399วารสารเทคนิค ฉบับที่ 399

เดือน มิถุนายน 2560

ISSN: 0857-6475

 

ราคาปก: 50 บาท

[T]

คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ

บทความในเล่ม

[STARTSEARCH]
[T]

การเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็น[/T]

ตัวอย่างการเลือกขนาดเครื่องทำน้ำเย็นที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลจากการบันทึกของช่างผู้ควบคุม ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดก่อนที่จะทำโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องทำน้ำเย็น ช่วยให้รู้ลักษณะการเปลี่ยนแปลงภาระความร้อนของอาคารที่ทำการติดตั้ง และสะท้อนให้เห็นความสำคัญของการบันทึกข้อมูล [T]

 

การออกแบบหลอดรีโซแนนซ์และตัวแลกเปลี่ยนความร้อน[/T]

แนวทางการเลือกหลอดรีโซแนนซ์เพื่อการออกแบบอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึง ความกะทัดรัด น้ำหนักเบา มีความแข็งแรง และช่วยให้มีพลังงานสูญเสียน้อย [T]

 

การป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า[/T]

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่สร้างความเชื่อถือได้ในระบบไฟฟ้า ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ทั้งการทำงานแบบต่อเนื่อง, สำรอง และฉุกเฉิน การที่จะทำงานได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยจะต้องมีการป้องกันและการเดินเครื่องรวมทั้งการใช้สวิตช์ถ่ายโอนอย่างเหมาะสม [T]

 

ความปลอดภัยของลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว[/T]

ความเหมาะสมในการใช้งาน การออกแบบและคำนวณความมั่นคงแข็งแรงของฐานรองรับ และการยึดโยงโครงสร้างจะต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรม มีการตรวจ-ทดสอบภายหลังการติดตั้งแล้วเสร็จ รวมทั้งจัดทำแผนการบำรุงรักษาและตรวจสอบก่อนใช้งานอย่างสม่ำเสมอ [T]

 

อุดช่องโหว่ของ OEE ด้วย TEEP[/T]

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรโดยรวม OEE แม้ว่าจะสะท้อนให้เห็นถึงค่าสูญเปล่าต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากเครื่องจักรได้ แต่ในอีกด้านหนึ่ง OEE ยังเต็มไปด้วยความผิดพลาด จึงต้องหาตัวชี้วัดประสิทธิภาพอื่นที่จะทำให้เห็นความสูญเปล่าได้ชัดเจนมากขึ้น [T]

 

ประสิทธิผลกลยุทธ์บำรุงรักษาเชิงวางแผน[/T]

การบำรุงรักษาเชิงวางแผนเป็นกิจกรรมที่มุ่งประสิทธิผลงานบำรุงรักษา ด้วยการตรวจจับความบกพร่อง เพื่อให้เครื่องจักรมีสภาพพร้อมใช้งานสูงสุด และลดค่าใช้จ่ายบำรุงรักษา รวมทั้งเป็นกิจกรรมปรับปรุงสภาพเครื่องจักรที่มุ่งขจัดการขัดข้องและปัญหาการหยุดเดินเครื่องจักร [T]

 

จักรยานน้ำ[/T]

การดัดแปลงจากจักรยานธรรมดามาเป็นจักรยานน้ำ เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการใช้จักรยานเพื่อออกกำลังกายในแหล่งน้ำ หรือการปั่นเล่นเพื่อชมทิวทัศน์ [T]

 

รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล ตอนที่ 2[/T]

โลกของเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ กับการเกิดขึ้นของนายหน้าขายข้อมูล, การเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ, การเป็นพลเมืองของโลกดิจิทัล [T]

 

เยี่ยมชม สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน[/T]

องค์กรที่สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของคนในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ประจำฉบับ

บทบรรณาธิการ

 • มลพิษทางอากาศ ปัญหาที่ต้องร่วมมือกันแก้ไข

เทคนิคไดเจสต์

เทคนิครอบโลก

 • Synlight อาทิตย์แบบประดิษฐ์ใหญ่ที่สุดในโลก เพียงกดสวิตช์ อาทิตย์ก็ฉายแสง
 • ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ IoT เติบโตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เรื่องจากปก

 • Rulmeca เทคโนโลยีที่ทำให้โลกเคลื่อนหมุนไป

หนังสือน่าอ่าน

ต้นแบบไทยเทค

 • Blind Buddy แอพพลิเคชั่นช่วยเหลือคนพิการทางสายตาในการเดินทางโดยรถเมล์
 • The Sunflowers ประติมากรรมแสง
 • เครื่องต้นแบบคัดแยกสีเนื้อสับปะรด ด้วยการประมวลผลภาพ

ข่าวกิจกรรม

ปฏิทินแสดงสินค้าและสัมมนา

แนะนำผลิตภัณฑ์

 • ABB Capacitor
 • Drexelbrook – Density Compensation Module สำหรับ Universal IV Water Cut Monitor
 • Reed R8100 และ Reed R9000 กล้องตรวจสอบสภาพในท่อ
 • จอมอนิเตอร์ BenQ ZOWIE XL2735 DyAc Technology
 • หลอด LED ถนอมสายตา
 • ชุดยึดเพลาแบบไร้ลิ่ม Wellock
 • ฮีทปั๊มทำน้ำร้อน PHNIX HeatPro Series
 • Universal Robots UR3

 

About admin