วารสารเทคนิค ฉบับที่ 400

TN400วารสารเทคนิค ฉบับที่ 400

เดือน มิถุนายน 2560

ISSN: 0857-6475

 

ราคาปก: 50 บาท

[T]

คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ

บทความในเล่ม

[STARTSEARCH]
[T]

ฮีตปั๊มและเครือข่ายไฟฟ้า[/T]

การควบคุมความต้องการไฟฟ้าด้วยฮีตปั๊มที่มีการตื่นตัวและแพร่หลายในต่างประเทศ และความเป็นไปได้ที่จะใช้ฮีตปั๊มเพื่อช่วยการปรับปรุงเครือข่ายไฟฟ้าในประเทศไทย [T]

 

การออกแบบหลอดรีโซแนนซ์ที่มีหน้าตัดคงที่ และมีอากาศเป็นของไหลทำงาน[/T]

การออกแบบอยู่บนพื้นฐานของการไหลแบบชั้นชิดผิวของของไหลที่ไม่มีความหนืด ใช้กับสแต็กสั้น ซึ่งความดันและความเร็วของแก๊สในสแต็กมีค่าคงที่ โดยที่สนามคลื่นเสียงไม่ถูกรบกวนขณะผ่านสแต็ก และไม่คิดการนำความร้อนผ่านตัวสแต็ก [T]

 

การวัดระดับของเหลว[/T]

อุปกรณ์ที่ใช้วัดและบันทึกระดับของเหลวมีหลายชนิด ซึ่งมีการใช้งานแตกต่างกันแต่หลักการทำงานเหมือนกัน ความคลาดเคลื่อนของผลที่ได้จากการวัดมีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตและความปลอดภัย อย่างไรก็ตามการติดตั้งอุปกรณ์อย่างไม่ถูกต้องอาจชดเชยได้ด้วยการปรับเทียบอย่างเหมาะสม [T]

 

การหาขนาดสายไฟฟ้าในรางเคเบิลตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556[/T]

ตัวอย่างการหาขนาดสายไฟฟ้าเมื่อวางบนรางเคเบิลแบบระบายอากาศไม่มีฝาปิด-วางชิดกันในแนวนอน, วางบนรางเคเบิลแบบขั้นบันได-วางชิดกันในแนวนอน, และวางบนรางเคเบิลแบบด้านล่างทึบ-มีฝาปิด [T]

 

ข้อมูลเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4[/T]

การผลิตในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่มีความก้าวหน้า สามารถวิเคราะห์การทำงานของกระบวนการที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนั้นได้ รวมทั้งเก็บรวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูล และส่งข้อมูลไประบบคลาวด์ เพื่อเปรียบเทียบและปรับตัวแปรที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการตัดเฉือนได้โดยตรง [T]

 

วิถีสร้างความยืดหยุ่นสายการผลิตลีน[/T]

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตที่จะดำเนินการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถผลิตได้สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว [T]

 

เยี่ยมชม สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน[/T]

หน่วยงานหลักที่พัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนของประเทศ และส่งเสริมพร้อมทั้งสนับสนุนการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อให้อุตสาหกรรมไทยก้าวสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพระดับสากล

 

ประจำฉบับ

บทบรรณาธิการ

 • อากาศเสียจากอุตสาหกรรม ต้องร่วมมือกันแก้ไข

เทคนิคไดเจสต์

เทคนิครอบโลก

 • SmartMeters เพียงมิเตอร์เดียวก็สามารถบอกได้ว่าอุปกรณ์ใดบ้างที่กำลังใช้ไฟฟ้า
 • ความร่วมมือของท้องถิ่น ช่วยเสริมสร้าง Smart City สู่ระดับโลก

บทความ Classic 20 ปีก่อน

 • การตัดประกอบในงานโลหะแผ่น

หนังสือน่าอ่าน

 • การคำนวณเชิงเลข
 • การจัดการงานบำรุงรักษาด้วย Reliability

ต้นแบบไทยเทค

 • แผ่นตรวจวัดการรั่วของบรรจุภัณฑ์
 • น้ำแข็งเพื่อการผ่าตัดเปิดช่องอก
 • วัสดุสมานแผลทางการแพทย์จากน้ำผึ้ง

ข่าวกิจกรรม

ปฏิทินแสดงสินค้าและสัมมนา

แนะนำผลิตภัณฑ์

 • ENARDO flame arrestors
 • ABB ACH580 Comprehensive climate control, effortless operation
 • Ragazzini Peristaltic Hose Pump ปั๊มสูบจ่ายของเหลวที่มีความหนืดสูง
 • Fluke 2271A และ Fluke 6270A เครื่องสอบเทียบความดันสำหรับอุตสาหกรรม
 • Hitrol Level Switches & Transmitter
 • Wisco Mini Logger
 • Yamabishi Industrial Fan
 • Haier 4200RT เครื่องทำความเย็นแบบหอยโข่งระบบแบริ่งแม่เหล็ก

About admin