วารสารเทคนิค ฉบับที่ 401

TN401วารสารเทคนิค ฉบับที่ 401

เดือน สิงหาคม 2560

ISSN: 0857-6475

 

ราคาปก: 50 บาท

[T]

คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ

บทความในเล่ม

ทำน้ำร้อนสำหรับบ้านด้วยฮีตปั๊มขับด้วยความร้อน[/T]

บ้านพักอาศัยแม้จะใช้น้ำร้อนน้อย แต่จำนวนบ้านทั้งหมดใช้พลังงานไฟฟ้ารวมกันเป็นปริมาณมหาศาล หากบ้านพักอาศัยสามารถติดตั้งฮีตปั๊มขนาดเล็กในราคาที่เหมาะสมเพื่อทำน้ำร้อน ย่อมเป็นการคุ้มค่า และยังสำคัญต่อการลดการใช้พลังงานของประเทศและลดการลงทุนระบบจ่ายไฟฟ้า [T]

 

สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของตัวแลกเปลี่ยนความร้อนในเครื่องทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติก[/T]

การทดสอบหาสัมประสิทธิ์การพาความร้อน ในทางปฏิบัติจะประเมินในรูปของสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมของตัวแลกเปลี่ยนความร้อน ตามระเบียบวิธีขั้นพื้นฐาน 2 วิธีที่นิยมเลือกใช้ ได้แก่ วิธีวิเคราะห์แบบ UA-LMTD และวิธีวิเคราะห์จำนวนหน่วยการถ่ายโอน หรือเรียกว่า วิธี e-NTU [T]

 

การวัดอุณหภูมิ[/T]

อุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิทางอุตสาหกรรมและพานิชยกรรมอาจมีความคลาดเคลื่อนได้จากตัวแปรต่างๆ และวิธีวัดที่ไม่เหมาะสม จึงต้องมีความเข้าใจในการวัดและติดตั้งรวมทั้งทราบถึงการปรับเทียบและการตรวจซ่อมบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง [T]

 

10 ขั้นตอนง่ายๆ สู่สมรรถนะและผลผลิตสูงสุดของงานตัดเฉือน[/T]

แม้ว่าจะมีความพยายามปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านโลหะการ แต่ก็ยังพบว่ามีหลายกรณีที่เกิดความล้มเหลว ซึ่งแนวทางการวิเคราะห์และปรับปรุงใน 10 ขั้นตอนในบทความนี้ จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับปรุงงานตัดเฉือนวัสดุให้มีสมรรถนะและผลผลิตสูงขึ้น [T]

 

การประยุกต์ใช้เทคนิค Value Stream Mapping กรณีศึกษาโรงงานผลิตสุขภัณฑ์[/T]

การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบลีนเพื่อปรับปรุงกระบวนการ โดยใช้เทคนิคการสร้างแผนภูมิสายธารคุณค่า (VSM) โดยมุ่งกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดเวลานำในการส่งมอบให้กับลูกค้า ลดระยะทางการเคลื่อนย้ายในกระบวนการผลิต [T]

 

การประยุกต์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมภาคอุตสาหกรรม[/T]

บทบาทสนับสนุนต่อการตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม โดยเฉพาะการประเมินผลได้-ผลเสียระหว่างต้นทุนกับผลประโยชน์ในแต่ละทางเลือก และทำให้เกิดการพัฒนาแนวคิดบริหารวงจรชีวิตเครื่องจักร [T]

 

การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ[/T]

ชีวิตคนจะเผชิญปัญหาแค่ 2 แบบ คือ ปัญหาที่สำคัญ และปัญหาที่เร่งด่วน ความสำเร็จของคนไม่ได้อยู่ที่ใครมีเวลามากกว่ากัน แต่ขึ้นอยู่กับว่าใครจะใช้เวลาเท่าที่มีให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่ากัน [T]

 

เยี่ยมชม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย[/T]

หน่วยงานที่สร้างความเข้มแข็งในการผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง [T]

 

ประจำฉบับ

บทบรรณาธิการ

 • การจัดสถานที่ทำงาน พื้นฐานของความสำเร็จ

เทคนิคไดเจสต์

เทคนิครอบโลก

 • ชุดขุดเจาะอุโมงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายอุโมงค์สำหรับขนส่งยานยนต์ด้วยความเร็วสูง

เรื่องจากปก

 • Control Valves จาก SAMSON

หนังสือน่าอ่าน

ต้นแบบไทยเทค

 • การใช้โฟม EPS ในการซ่อมคอสะพานทรุด
 • เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับใช้ในครัวเรือน
 • หมวกนิรภัยอัจฉริยะ

ข่าวกิจกรรม

ปฏิทินแสดงสินค้าและสัมมนา

แนะนำผลิตภัณฑ์

 • ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ DAB E.SYBOX
 • Kanomax 2100 เครื่องวัดและบันทึกคุณภาพอากาศ 6 พารามิเตอร์
 • เครื่องพิมพ์ปลอกสายไฟและฉลาก (P-TOUCH TUBE) รุ่น PT-E850TKWLI
 • ENARDO pressure / vacuum relief valves
 • CT.Electric Wall Switch and Socket
 • ABB Aztec ATS430
 • Metrel MI 3210 เครื่องทดสอบฉนวนงานไฟฟ้าแรงดันสูง
 • ENERPAC เครื่องมืออุปกรณ์ไฮดรอลิก
 • Aruba 8400 Core Switch และระบบปฏิบัติการ ArubaOS-CX

About admin