วารสารเทคนิค ฉบับที่ 404

TN404วารสารเทคนิค ฉบับที่ 404

เดือน พฤศจิกายน 2560

ISSN: 0857-6475

 

ราคาปก: 50 บาท

[T]

คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ

บทความในเล่ม

วิธีจัดการเชิงปฏิบัติสำหรับการควบคุมความสิ้นเปลืองในกระบวนการผลิต[/T]

การกำจัดหรือลดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นให้เหลือน้อยที่สุด โดยมุ่งเน้นประสิทธิผลหรือการวางแผนกำลังการผลิตโดยการกำจัดกิจกรรมที่ไม่จำเป็น ลดกิจกรรมที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้น้อยที่สุด และปรับปรุงกิจกรรมที่เพิ่มมูลค่าให้ดีที่สุด [T]

 

ใช้ฮีตปั๊มคุมเชื้อในโรงแรมและโรงพยาบาล[/T]

แนวทางและวิธีการใช้ฮีตปั๊มเพื่อให้ความร้อนสำหรับฆ่าเชื้อที่อยู่ในน้ำใช้ทั้งหมด ทั้งน้ำใช้และน้ำร้อนที่ใช้ในห้องพัก และใช้ความเย็นจากฮีตปั๊มช่วย Fresh Air Unit ผลิตอากาศที่มีความชื้นต่ำสำหรับควบคุมความชื้นภายในอาคาร เป็นการป้องกันการเกิดเชื้อราภายในอาคาร [T]

 

การทดสอบสมรรถนะของเครื่องสูบแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ในห้องปฏิบัติการ[/T]

การหาสมรรถนะของเครื่องสูบแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ เมื่อทำงานที่อัตราเร็วรอบต่างกัน ซึ่งจะมีผลต่อสมรรถนะของเครื่องสูบเปลี่ยนไป [T]

 

การปรับแก้สูตรคำนวณแรงสำหรับขึ้นรูปโลหะแผ่นด้วยแม่พิมพ์[/T]

หากเกิดความผิดพลาดในการคำนวณแรงสำหรับขึ้นรูปโลหะแผ่น จะส่งผลกระทบต่อการออกแบบแม่พิมพ์ และการเลือกเครื่องปั๊มสำหรับขึ้นรูปโลหะแผ่นนั้น ซึ่งความผิดพลาดส่วนหนึ่งมาจากสูตรที่ใช้คำนวณแรง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าว จึงต้องทำความเข้าใจและปรับแก้สูตรที่ใช้คำนวณแรงในบางส่วนให้ง่ายต่อการใช้งาน [T]

 

การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบสำหรับการออกแบบ[/T]

เทคนิคการวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ หรือ FMEA เพื่อการคาดการณ์ถึงความบกพร่องที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อการประเมินและเตรียมมาตรการไว้ป้องกันต่อไป [T]

 

หม้อแปลงเครื่องมือวัดและหม้อแปลงใช้งานเฉพาะ[/T]

หม้อแปลงเครื่องมือวัดและหม้อแปลงใช้งานเฉพาะ เป็นหม้อแปลงพิเศษที่มีความสำคัญต่อกระบวนการควบคุมและกระบวนการผลิตรวมทั้งความปลอดภัย ซึ่งจะต้องเข้าใจในรายละเอียดและวิธีใช้งานอย่างเหมาะสมจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด [T]

 

ปัจจัยบูรณาการสารสนเทศงานบำรุงรักษา[/T]

ระบบสารสนเทศเป็นปัจจัยหลักสนับสนุนงานระบบบำรุงรักษา ซึ่งจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบ ทำให้มีความจำเป็นในการสร้างระบบสารสนเทศ เพื่อที่จะสามารถจัดการเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิผล [T]

 

สถานการณ์และทิศทางพลังงานของไทย[/T]

ทิศทางและสถานการณ์พลังงานของประเทศในช่วงที่ผ่านมาและในอนาคต มีผลต่อความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม อีกทั้งมีการพัฒนาการใช้พลังงานให้มีคุณค่ามากขึ้น โดยผสมผสานการใช้พลังงานที่รักษาสิ่งแวดล้อม

ประจำฉบับ

บทบรรณาธิการ

 • ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน

เทคนิคไดเจสต์

เทคนิครอบโลก

 • แนวคิดเทคโลยีใหม่ยางล้อรถยนต์ เพื่อความปลอดภัยและความสบาย
 • NI Trend Watch 2018 แนวโน้มของพลังการขับเคลื่อนอนาคตให้เร็วขึ้น

เรื่องจากปก

 • บริษัท เซราไทย จำกัด ก้าวต่อไปกับ Universal Robot

หนังสือน่าอ่าน

ต้นแบบไทยเทค

 • Refinn เว็บรีไฟแนนซ์ที่อยู่อาศัย
 • เครื่องทอดสุญญากาศ
 • ระบบตรวจวัดและเฝ้าติดตามสภาพแวดล้อมทางการเกษตรผ่าน NETPIE

ข่าวกิจกรรม

ปฏิทินแสดงสินค้าและสัมมนา

แนะนำผลิตภัณฑ์

 • Insulflex – Heat Protection Sleeve & Sheath
 • Bruel & Kjaer Type 9712 PULSE Reflex Acoustic Camera กล้องถ่ายภาพเสียงรบกวน
 • Oliver Miniature Instrumentation Needle Valves
 • LLT100 Laser level transmitter
 • เต้ารับปลั๊กไฟ และสวิตช์ Easy Clip
 • Vetec valve
 • MultiPaq 21 Food Tracker
 • FiPA อุปกรณ์ช่วยยกด้วยระบบสุญญากาศ

About admin