วารสารอีซี

 [ENDSEARCH]

วารสารอีซี

จุดเด่น

EC เป็นวารสารภาษาไทยทางด้าน วิศวกรรมไฟฟ้า, ระบบสื่อสาร, และระบบควบคุมทางไฟฟ้า ที่ได้รับความนิยมสูงสุด โดยวารสาร EC ได้จัดพิมพ์ และเผยแพร่ในประเทศไทย มาตั้งแต่ พ.ศ. 2545

วัตถุประสงค์

ให้ ความรู้แก่ วิศวกร และช่างเทคนิค และผู้ทำงานด้านไฟฟ้า, ระบบสื่อสาร และระบบควบคุม ให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีใหม่ๆ นอกจากนี้ ยังมีโฆษณาผลิตภัณฑ์ ที่เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับวิศวกร, ช่างเทคนิค, ฝ่ายจัดซื้อ ที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตามที่ต้องการ

เนื้อหา

บท ความประกอบไปด้วย ความรู้ทางด้าน วิศวกรรมไฟฟ้า, ระบบสื่อสาร, ระบบควบคุม, คอมพิวเตอร์, ระบบวัดและควบคุม ฯลฯ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ในประเทศ

ขนาดวารสาร

21 x 29 cm.

จำนวนหน้า

160 หน้า (โดยประมาณ)

จำนวนที่ออกต่อปี

6 ฉบับ

ราคา

50 บาท

บทความประจำฉบับ

บท บรรณาธิการ, โลกเทคโนโลยี, ต้นแบบไทยเทค, โครงงาน, ระบบวัดและควบคุม, เซนเซอร์, หนังสือ-ซอฟต์แวร์, ข่าว, งานแสดงสินค้าและสัมมนา, ผลิตภัณฑ์, กลับสู่พื้นฐาน

กลุ่มผู้อ่าน

39.94 % : ผู้จัดการโรงงาน, เจ้าของกิจการ
22.12 % : วิศวกร
18.79 % : ช่างเทคนิค
11.27 % : ฝ่ายจัดซื้อ
  6.92 % : อาจารย์ นักวิชาการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  0.96 % : นักเรียน นักศึกษา

กลุ่มผู้ลงโฆษณา

ผู้ผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์วัดและควบคุม, อุปกรณ์, มอเตอร์, UPS, ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และบริการต่างๆ ทางด้านวิศวกรรม

ฉบับพิเศษ

รวบ รวมดัชนีประเภทสินค้า ดัชนีผู้จัดจำหน่าย และดัชนีบทความ ของ วารสาร EC ในรอบปีที่ผ่านมา โดยจัดพิมพ์ในเ EC ฉบับพิเศษครบรอบปี ในเดือนพฤษภาคมของทุกปี

กิจกรรมพิเศษ

ได้ รับแต่งตั้งให้เป็นวารสารสนับสนุน งานแสดงสินค้าต่างๆ อย่างเป็นทางการหลายงาน เช่น Intermach Exhibition, Elenex Thailand, World of Technology, Pump and Valve

About the Author