วารสารเทคนิค

 [ENDSEARCH]

จุดเด่น

เทคนิค เป็นวารสารภาษาไทยทางด้าน วิศวกรรมเครื่องกล, ไฟฟ้า, และอุตสาหการ ที่ได้รับความนิยมสูงสุด โดยวารสารเทคนิคได้จัดพิมพ์ และเผยแพร่ในประเทศไทย มาตั้งแต่ พ.ศ. 2527

วัตถุประสงค์

ให้ความรู้ และเผยแพร่ความรู้ข่าวสารเทคนิคต่างๆ ให้กับผู้อ่านในวงการ อุตสาหกรรม วิศวกรรม ช่างเทคนิค, เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมโฆษณาสินค้า หลายประเภท ที่ฝ่ายจัดซื้อสามารถหาข้อมูลใหม่ได้

เนื้อหา

นำเสนอสาระต่างๆ ครอบคลุมทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ สิ่งแวดล้อม อุตสาหการ รวมทั้งข่าวสารในวงการอุตสาหกรรม การนำเสนอแนวความคิดของเทคโนโลยี และแนะนำผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ตลอดจนบริการข้อมูลสินค้า และบริการ ทางด้านวิศวกรรม จากผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

ขนาดวารสาร

21 x 29 cm.

จำนวนหน้า

300 หน้า (โดยประมาณ)

จำนวนที่ออกต่อปี

12 ฉบับ

ราคา

50 บาท

บทความประจำฉบับ

บทบรรณาธิการ, เทคนิคไดเจสต์, เทคนิครอบโลก, แวดวงวิศวกรรม, สะเก็ดช่าง, รอบรู้วัตถุอันตราย, เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ, วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ, เทคโนโลยีสุญญากาศ, หนังสือน่าอ่าน, ข่าว, ปฏิทินงานแสดงสินค้าและสัมมนา, แนะนำผลิตภัณฑ์

กลุ่มผู้อ่าน

40.76 % : ผู้จัดการโรงงาน, เจ้าของกิจการ
20.54 % : ช่างเทคนิค
20.12 % : วิศวกร
10.15 % : ฝ่ายจัดซื้อ
  7.70 % : อาจารย์ นักวิชาการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  0.73 % : นักเรียน นักศึกษา

กลุ่มผู้ลงโฆษณา

ผู้ผลิตและจำหน่าย เครื่องมือ, อุปกรณ์, เครื่องจักร, ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ทางด้านวิศวกรรม

ฉบับพิเศษ

รวบรวมดัชนีประเภทสินค้า ดัชนีผู้จัดจำหน่าย และดัชนีบทความ ของ วารสารเทคนิคในรอบปีที่ผ่านมา โดยจัดพิมพ์ในเทคนิค ฉบับพิเศษครบรอบปี ในเดือนมีนาคมของทุกปี

กิจกรรมพิเศษ

ได้รับแต่งตั้งให้เป็นวารสารสนับสนุน งานแสดงสินค้าต่างๆ อย่างเป็นทางการหลายงาน เช่น Intermach Exhibition, Elenex Thailand, World of Technology, Pump and Valve

About the Author