วารสารย้อนหลัง

วารสารย้อนหลัง

 • วารสารเทคนิค ฉบับที่ 399 เดือน มิถุนายน 2560 ISSN: 0857-6475   ราคาปก: 50 บาท [T] คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม [STARTSEARCH] [T] การเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็น[/T] ตัวอย่างการเลือกขนาดเครื่องทำน้ำเย็นที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลจากการบันทึกของช่างผู้ควบคุม ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดก่อนที่จะทำโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องทำน้ำเย็น ช่วยให้รู้ลักษณะการเปลี่ยนแปลงภาระความร้อนของอาคารที่ทำการติดตั้ง และสะท้อนให้เห็นความสำคัญของการบันทึกข้อมูล [T]   การออกแบบหลอดรีโซแนนซ์และตัวแลกเปลี่ยนความร้อน[/T] แนวทางการเลือกหลอดรีโซแนนซ์เพื่อการออกแบบอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึง ความกะทัดรัด น้ำหนักเบา มีความแข็งแรง […]

  วารสารเทคนิค ฉบับที่ 399

  วารสารเทคนิค ฉบับที่ 399 เดือน มิถุนายน 2560 ISSN: 0857-6475   ราคาปก: 50 บาท [T] คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม [STARTSEARCH] [T] การเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็น[/T] ตัวอย่างการเลือกขนาดเครื่องทำน้ำเย็นที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลจากการบันทึกของช่างผู้ควบคุม ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดก่อนที่จะทำโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องทำน้ำเย็น ช่วยให้รู้ลักษณะการเปลี่ยนแปลงภาระความร้อนของอาคารที่ทำการติดตั้ง และสะท้อนให้เห็นความสำคัญของการบันทึกข้อมูล [T]   การออกแบบหลอดรีโซแนนซ์และตัวแลกเปลี่ยนความร้อน[/T] แนวทางการเลือกหลอดรีโซแนนซ์เพื่อการออกแบบอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึง ความกะทัดรัด น้ำหนักเบา มีความแข็งแรง […]

  Continue Reading...

 • วารสารเทคนิค ฉบับที่ 398 เดือน พฤษภาคม 2560 ISSN: 0857-6475   ราคาปก: 50 บาท [T] คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม[STARTSEARCH][T] การทดลองกับเครื่องทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติกอย่างง่าย[/T] พื้นฐานการทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติกอย่างง่าย โดยเริ่มต้นจากการออกแบบ การเลือกวัสดุทำสแต็ก การเลือกชนิดของแก๊ส และการเลือกขนาดความยาวของหลอดรีโซแนนซ์เพื่อให้ทำงานร่วมกับสแต็กได้อย่างเหมาะสม [T]   การสตาร์ตมอเตอร์กระแสสลับและชุดขับกระแสตรง[/T] มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับต้องมีการสตาร์ตเพื่อเริ่มทำงานอย่างเหมาะสม และมอเตอร์กระแสตรงต้องมีชุดขับที่มีสมรรถนะในการทำงานได้สอดคล้องกับความต้องการจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด [T]   วิธีเก็บหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์หลังเครื่องเสีย[/T] การวิเคราะห์เครื่องจักรเสียเพื่อเชื่อมโยงไปถึงสาเหตุรากเหง้าได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลต่างๆ […]

  วารสารเทคนิค ฉบับที่ 398

  วารสารเทคนิค ฉบับที่ 398 เดือน พฤษภาคม 2560 ISSN: 0857-6475   ราคาปก: 50 บาท [T] คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม[STARTSEARCH][T] การทดลองกับเครื่องทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติกอย่างง่าย[/T] พื้นฐานการทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติกอย่างง่าย โดยเริ่มต้นจากการออกแบบ การเลือกวัสดุทำสแต็ก การเลือกชนิดของแก๊ส และการเลือกขนาดความยาวของหลอดรีโซแนนซ์เพื่อให้ทำงานร่วมกับสแต็กได้อย่างเหมาะสม [T]   การสตาร์ตมอเตอร์กระแสสลับและชุดขับกระแสตรง[/T] มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับต้องมีการสตาร์ตเพื่อเริ่มทำงานอย่างเหมาะสม และมอเตอร์กระแสตรงต้องมีชุดขับที่มีสมรรถนะในการทำงานได้สอดคล้องกับความต้องการจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด [T]   วิธีเก็บหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์หลังเครื่องเสีย[/T] การวิเคราะห์เครื่องจักรเสียเพื่อเชื่อมโยงไปถึงสาเหตุรากเหง้าได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลต่างๆ […]

  Continue Reading...

 • วารสารเทคนิค ฉบับที่ 397 เดือน เมษายน 2560 ISSN: 0857-6475   ราคาปก: 50 บาท [T] คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม [STARTSEARCH] [T] การควบคุมความร้อนของน้ำมันไฮดรอลิก[/T] ระบบไฮดรอลิกที่ทำงานด้วยอุณหภูมิสูงเกินปกติ จะก่อให้เกิดคราบเหนียว การสะสมของโคลนตะกอน ทำให้การทำงานของวาล์วติดขัด มอเตอร์ และปั๊มไฮดรอลิกจะส่งจ่ายน้ำมันปริมาณมากด้วยความร้อนสูง ทำให้มอเตอร์ขับปั๊มใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เป็นการสูญเสียพลังงาน [T]   การออกแบบสแต็กในเครื่องทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติก ตามหลักเทอร์มออะคูสติกเชิงเส้น[/T] […]

  วารสารเทคนิค ฉบับที่ 397

  วารสารเทคนิค ฉบับที่ 397 เดือน เมษายน 2560 ISSN: 0857-6475   ราคาปก: 50 บาท [T] คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม [STARTSEARCH] [T] การควบคุมความร้อนของน้ำมันไฮดรอลิก[/T] ระบบไฮดรอลิกที่ทำงานด้วยอุณหภูมิสูงเกินปกติ จะก่อให้เกิดคราบเหนียว การสะสมของโคลนตะกอน ทำให้การทำงานของวาล์วติดขัด มอเตอร์ และปั๊มไฮดรอลิกจะส่งจ่ายน้ำมันปริมาณมากด้วยความร้อนสูง ทำให้มอเตอร์ขับปั๊มใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เป็นการสูญเสียพลังงาน [T]   การออกแบบสแต็กในเครื่องทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติก ตามหลักเทอร์มออะคูสติกเชิงเส้น[/T] […]

  Continue Reading...

 • วารสารเทคนิค ฉบับที่ 396 เดือนมีนาคม2560 ISSN: 0857-6475   ราคาปก: 50 บาท [T] คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม [STARTSEARCH] [T] การสร้างความเชื่อถือได้ของดาตาเซนเตอร์[/T] ดาตาเซนเตอร์เป็นแหล่งรวบรวมและสื่อสารข้อมูล รวมทั้งประมวลผลข้อมูลความเร็วสูงที่สำคัญในปัจจุบัน การสร้างความเชื่อถือได้ให้กับดาตาเซนเตอร์จะต้องมีการออกแบบและการเฝ้าตรวจตลอดจนมีการบำรุงรักษาที่ดี [T]   การวิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงานจากการใช้เครื่องอัดอากาศชนิดปรับความเร็วรอบได้[/T] ปัจจุบันนี้เครื่องอัดอากาศได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพทางพลังงานสูงขึ้นโดยใช้เทคนิคการปรับความเร็วรอบ เพื่อให้สามารถจ่ายอากาศอัดได้สอดคล้องกับความต้องการ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติก็ควรที่จะประเมินสมรรถนะของเครื่องอัดอากาศ และวิเคราะห์ผลประหยัดที่จะเกิดขึ้น เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะสมที่สุด [T]   […]

  วารสารเทคนิค ฉบับที่ 396

  วารสารเทคนิค ฉบับที่ 396 เดือนมีนาคม2560 ISSN: 0857-6475   ราคาปก: 50 บาท [T] คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม [STARTSEARCH] [T] การสร้างความเชื่อถือได้ของดาตาเซนเตอร์[/T] ดาตาเซนเตอร์เป็นแหล่งรวบรวมและสื่อสารข้อมูล รวมทั้งประมวลผลข้อมูลความเร็วสูงที่สำคัญในปัจจุบัน การสร้างความเชื่อถือได้ให้กับดาตาเซนเตอร์จะต้องมีการออกแบบและการเฝ้าตรวจตลอดจนมีการบำรุงรักษาที่ดี [T]   การวิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงานจากการใช้เครื่องอัดอากาศชนิดปรับความเร็วรอบได้[/T] ปัจจุบันนี้เครื่องอัดอากาศได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพทางพลังงานสูงขึ้นโดยใช้เทคนิคการปรับความเร็วรอบ เพื่อให้สามารถจ่ายอากาศอัดได้สอดคล้องกับความต้องการ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติก็ควรที่จะประเมินสมรรถนะของเครื่องอัดอากาศ และวิเคราะห์ผลประหยัดที่จะเกิดขึ้น เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะสมที่สุด [T]   […]

  Continue Reading...

 • วารสารเทคนิค ฉบับที่ 395 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ISSN: 0857-6475   ราคาปก: 50 บาท [T] คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม [STARTSEARCH] [T] การออกแบบสแต็กในเครื่องทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติก [/T] ระบบทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติก มีองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ สแต็ก โดยใช้เป็นชิ้นส่วนสำหรับการถ่ายเทความร้อนภายในสแต็ก ดังนั้นการออกแบบสแต็กได้อย่างเหมาะสม จะสามารถทำให้เครื่องทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติกสามารถทำงานได้ที่สมรรถนะสูงได้ [T]   การเลือกมอเตอร์และชุดขับอย่างเหมาะสม [/T] มอเตอร์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กันมากที่สุด […]

  วารสารเทคนิค ฉบับที่ 395

  วารสารเทคนิค ฉบับที่ 395 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ISSN: 0857-6475   ราคาปก: 50 บาท [T] คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม [STARTSEARCH] [T] การออกแบบสแต็กในเครื่องทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติก [/T] ระบบทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติก มีองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ สแต็ก โดยใช้เป็นชิ้นส่วนสำหรับการถ่ายเทความร้อนภายในสแต็ก ดังนั้นการออกแบบสแต็กได้อย่างเหมาะสม จะสามารถทำให้เครื่องทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติกสามารถทำงานได้ที่สมรรถนะสูงได้ [T]   การเลือกมอเตอร์และชุดขับอย่างเหมาะสม [/T] มอเตอร์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กันมากที่สุด […]

  Continue Reading...

 • วารสารเทคนิค ฉบับที่ 394 เดือนมกราคม 2560 ISSN: 0857-6475   ราคาปก: 50 บาท [T] คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม [STARTSEARCH] [T] Thermal Energy Storage สำหรับระบบปรับอากาศ และระบบน้ำร้อนกับฮีตปั๊ม [/T]การลดค่าพลังงานของระบบปรับอากาศและระบบน้ำร้อนด้วยระบบเก็บพลังงานความร้อน ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น เพื่อให้ประหยัดค่าไฟฟ้าของโรงแรมด้วยการใช้ฮีตปั๊ม [T] การทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติก ตอนที่ 2 [/T]สแต็กเป็นชิ้นส่วนที่มีความสำคัญต่อการทำให้เกิดความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติก เนื่องจากมีการถ่ายเทความร้อนเกิดขึ้นภายในสแต็ก การออกแบบสแต็กจึงมีผลต่อสมรรถนะของเครื่องทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติกโดยตรง […]

  วารสารเทคนิค ฉบับที่ 394

  วารสารเทคนิค ฉบับที่ 394 เดือนมกราคม 2560 ISSN: 0857-6475   ราคาปก: 50 บาท [T] คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม [STARTSEARCH] [T] Thermal Energy Storage สำหรับระบบปรับอากาศ และระบบน้ำร้อนกับฮีตปั๊ม [/T]การลดค่าพลังงานของระบบปรับอากาศและระบบน้ำร้อนด้วยระบบเก็บพลังงานความร้อน ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น เพื่อให้ประหยัดค่าไฟฟ้าของโรงแรมด้วยการใช้ฮีตปั๊ม [T] การทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติก ตอนที่ 2 [/T]สแต็กเป็นชิ้นส่วนที่มีความสำคัญต่อการทำให้เกิดความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติก เนื่องจากมีการถ่ายเทความร้อนเกิดขึ้นภายในสแต็ก การออกแบบสแต็กจึงมีผลต่อสมรรถนะของเครื่องทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติกโดยตรง […]

  Continue Reading...

 • วารสารเทคนิค ฉบับที่ 393 เดือนธันวาคม 2559 ISSN: 0857-6475   ราคาปก: 50 บาท [T] คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม [STARTSEARCH] [T] การทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติก ตอนที่ 1 [/T]ระบบการแปลงรูปพลังงานอย่างหนึ่ง ซึ่งทำงานโดยไม่มีชิ้นส่วนใดเคลื่อนไหว และใช้แก๊สเฉื่อยหรืออากาศเป็นของไหลทำงานที่ไม่ก่อมลภาวะ การทำความเย็นจะอาศัยกำลังจากคลื่นเสียงที่อาศัยแก๊สหรืออากาศ[T] การคำนวณการก่อกำเนิดรอยร้าว (e-N) และพฤติกรรมความเค้น-ความเครียดในภาวะสลับ [/T]การวิเคราะห์ความล้าในช่วงก่อกำเนิดรอยร้าวมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น อันเนื่องมาจากพฤติกรรมความเค้น-ความเครียดในภาวะสลับ และโครงสร้างอนุภาคของโลหะที่ได้รับผลกระทบ จนทำให้วัสดุมีการเปลี่ยนรูปอย่างถาวร [T] […]

  วารสารเทคนิค ฉบับที่ 393

  วารสารเทคนิค ฉบับที่ 393 เดือนธันวาคม 2559 ISSN: 0857-6475   ราคาปก: 50 บาท [T] คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม [STARTSEARCH] [T] การทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติก ตอนที่ 1 [/T]ระบบการแปลงรูปพลังงานอย่างหนึ่ง ซึ่งทำงานโดยไม่มีชิ้นส่วนใดเคลื่อนไหว และใช้แก๊สเฉื่อยหรืออากาศเป็นของไหลทำงานที่ไม่ก่อมลภาวะ การทำความเย็นจะอาศัยกำลังจากคลื่นเสียงที่อาศัยแก๊สหรืออากาศ[T] การคำนวณการก่อกำเนิดรอยร้าว (e-N) และพฤติกรรมความเค้น-ความเครียดในภาวะสลับ [/T]การวิเคราะห์ความล้าในช่วงก่อกำเนิดรอยร้าวมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น อันเนื่องมาจากพฤติกรรมความเค้น-ความเครียดในภาวะสลับ และโครงสร้างอนุภาคของโลหะที่ได้รับผลกระทบ จนทำให้วัสดุมีการเปลี่ยนรูปอย่างถาวร [T] […]

  Continue Reading...

 • วารสารเทคนิค ฉบับที่ 392 เดือนพฤศจิกายน 2559 ISSN: 0857-6475   ราคาปก: 50 บาท [T] คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม [STARTSEARCH] [T] การคำนวณขนาดคูลลิ่งทาวเวอร์แบบดราฟลมดูดไหลสวนทาง ภาคอุตสาหกรรม [/T] การออกแบบเพื่อทำให้อุณหภูมิน้ำเย็นที่ได้เข้าใกล้อุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศทางเข้าได้มากที่สุด และผลต่างระหว่าง HWT และ CWT มีค่ามากนั้น ควรเลือกค่าของภาระอากาศไหลผ่านไม่เกินกว่าค่าจำกัด และภาระหมุนเวียนน้ำควรมีค่าน้อยๆ [T] การคำนวณการก่อกำเนิดรอยร้าว (e-N) [/T] […]

  วารสารเทคนิค ฉบับที่ 392

  วารสารเทคนิค ฉบับที่ 392 เดือนพฤศจิกายน 2559 ISSN: 0857-6475   ราคาปก: 50 บาท [T] คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม [STARTSEARCH] [T] การคำนวณขนาดคูลลิ่งทาวเวอร์แบบดราฟลมดูดไหลสวนทาง ภาคอุตสาหกรรม [/T] การออกแบบเพื่อทำให้อุณหภูมิน้ำเย็นที่ได้เข้าใกล้อุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศทางเข้าได้มากที่สุด และผลต่างระหว่าง HWT และ CWT มีค่ามากนั้น ควรเลือกค่าของภาระอากาศไหลผ่านไม่เกินกว่าค่าจำกัด และภาระหมุนเวียนน้ำควรมีค่าน้อยๆ [T] การคำนวณการก่อกำเนิดรอยร้าว (e-N) [/T] […]

  Continue Reading...

 • วารสารเทคนิค ฉบับที่ 391 เดือนกันยายน 2559 ISSN: 0857-6475   ราคาปก: 50 บาท [T] คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม [STARTSEARCH] [T] การประมวลผลและการจัดทำรายงานผลการทดสอบสมรรถนะของคูลลิ่งทาวเวอร์แบบไหลสวนทาง [/T] ตามมาตรฐาน CTI ผู้ผลิตจะต้องจัดทำใบรับรองผลการทดสอบคูลลิ่งทาวเวอร์ก่อนส่งมอบงาน ซึ่งวิศวกรที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นด้านผู้ติดตั้งและในด้านของผู้ใช้ก็ตาม ควรจะต้องทราบและเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายไปในแนวทางเดียวกัน [T] สิ่งควรรู้ก่อนการเลือกซื้อหลอดไฟฟ้า LED [/T] หลอดไฟฟ้า LED มีจุดเด่นในการให้แสงสว่างได้มาก […]

  วารสารเทคนิค ฉบับที่ 391

  วารสารเทคนิค ฉบับที่ 391 เดือนกันยายน 2559 ISSN: 0857-6475   ราคาปก: 50 บาท [T] คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม [STARTSEARCH] [T] การประมวลผลและการจัดทำรายงานผลการทดสอบสมรรถนะของคูลลิ่งทาวเวอร์แบบไหลสวนทาง [/T] ตามมาตรฐาน CTI ผู้ผลิตจะต้องจัดทำใบรับรองผลการทดสอบคูลลิ่งทาวเวอร์ก่อนส่งมอบงาน ซึ่งวิศวกรที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นด้านผู้ติดตั้งและในด้านของผู้ใช้ก็ตาม ควรจะต้องทราบและเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายไปในแนวทางเดียวกัน [T] สิ่งควรรู้ก่อนการเลือกซื้อหลอดไฟฟ้า LED [/T] หลอดไฟฟ้า LED มีจุดเด่นในการให้แสงสว่างได้มาก […]

  Continue Reading...

 • วารสารเทคนิค ฉบับที่ 390 เดือนกันยายน 2559 ISSN: 0857-6475   ราคาปก: 50 บาท   คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม [STARTSEARCH] [T]การประมวลผลและจัดทำรายงานผลการทดสอบสมรรถนะของคูลลิ่งทาวเวอร์แบบดราฟลมดูดไหลขวาง[/T] การประเมินขีดความสามารถจากข้อมูลทดสอบหน้างาน และเปรียบเทียบกับขีดความสามารถที่ประเมินจากกราฟสมรรถนะ ที่สร้างขึ้นภายใต้ภาวะนอกเหนือการออกแบบตามข้อกำหนดของมาตรฐาน CTI-ATP-105 [T]การบำรุงรักษาไฟฟ้า[/T] การบำรุงรักษามีความสำคัญต่อการใช้งานและประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง จึงต้องมีความเข้าใจในพื้นฐานการบำรุงรักษาและการทดสอบในการบำรุงรักษาเป็นอย่างดี [T]15 รายการทดสอบและตรวจก่อนการสับจ่ายไฟฟ้าแรงสูงเข้าหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน[/T] การทดสอบและตรวจสอบความพร้อมของหม้อแปลงก่อนการจ่ายไฟฟ้าให้กับโหลด ภายหลังงานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ทั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและผู้ปฏิบัติงาน […]

  วารสารเทคนิค ฉบับที่ 390

  วารสารเทคนิค ฉบับที่ 390 เดือนกันยายน 2559 ISSN: 0857-6475   ราคาปก: 50 บาท   คลิกเพื่อดูตัวอย่างบทความ บทความในเล่ม [STARTSEARCH] [T]การประมวลผลและจัดทำรายงานผลการทดสอบสมรรถนะของคูลลิ่งทาวเวอร์แบบดราฟลมดูดไหลขวาง[/T] การประเมินขีดความสามารถจากข้อมูลทดสอบหน้างาน และเปรียบเทียบกับขีดความสามารถที่ประเมินจากกราฟสมรรถนะ ที่สร้างขึ้นภายใต้ภาวะนอกเหนือการออกแบบตามข้อกำหนดของมาตรฐาน CTI-ATP-105 [T]การบำรุงรักษาไฟฟ้า[/T] การบำรุงรักษามีความสำคัญต่อการใช้งานและประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง จึงต้องมีความเข้าใจในพื้นฐานการบำรุงรักษาและการทดสอบในการบำรุงรักษาเป็นอย่างดี [T]15 รายการทดสอบและตรวจก่อนการสับจ่ายไฟฟ้าแรงสูงเข้าหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน[/T] การทดสอบและตรวจสอบความพร้อมของหม้อแปลงก่อนการจ่ายไฟฟ้าให้กับโหลด ภายหลังงานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ทั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและผู้ปฏิบัติงาน […]

  Continue Reading...