งานสัมมนา-อบรม วิศวกรรมปี 2560


หัวข้อ สัมมนา-อบรม วิศวกรรม
วันที่
ผู้จัด
การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 21 กุมภาพันธ์  2560
เอ็มแอนด์อี
การออกแบบและบำรุงรักษาระบบทำความเย็นสำหรับอุตสาหกรรม 22 กุมภาพันธ์ 2560
เอ็มแอนด์อี
เทคนิคในการเลือกและใช้งานด้านท่อ วาล์ว ปั๊ม 22 มีนาคม 2560
เอ็มแอนด์อี
การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า 23 – 24 มีนาคม 2560
เอ็มแอนด์อี
ฮีตปั้ม (Heat Pump) เทคนิคใหม่เพื่อลดพลังงาน 16  พฤษภาคม 2560
เอ็มแอนด์อี
การบำรุงรักษาตามการเสื่อมสภาพเครื่องจักร (Conditional Base Maintenance) เพื่อการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำไร 17 พฤษภาคม 2560
เอ็มแอนด์อี
การเลือกใช้ การปรับปรุงประสิทธิภาพและการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศสำหรับอาคารควบคุม
23 พฤษภาคม 2560
เอ็มแอนด์อี
การเลือกและใช้งาน รวมทั้งบำรุงรักษาระบบเครื่องสูบน้ำและระบบพัดลมให้มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน 24 พฤษภาคม 2560
เอ็มแอนด์อี
การออกแบบและบำรุงรักษาระบบน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร 13 มิถุนายน 2560
เอ็มแอนด์อี
การใช้งานและการบำรุงรักษาชุดมอเตอร์เหนนี่ยวนำที่ใช้งานร่วมกับอินเวอร์เตอร์ 14 มิถุนายน 2560
เอ็มแอนด์อี
การควบคุมการคายประจุของไฟฟ้าสถิตในโรงงานและพื้นที่ควบคุม 21 มิถุนายน 2560
เอ็มแอนด์อี
การต่อลงดินเชิงปฏิบัติ สำหรับงานอาคารและอุตสาหกรรม 18 กรกฎาคม 2560
เอ็มแอนด์อี
การจัดการงานซ่อมบำรุงสมัยใหม่ 19 กรกฎาคม 2560
เอ็มแอนด์อี
การออกแบบและดูแลระบบท่อภายในอาคาร 2 สิงหาคม 2560
เอ็มแอนด์อี
เคล็ดลับการเพิ่มประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 13 กันยายน 2560
เอ็มแอนด์อี
การป้องกันลัดวงจร แรงดันตก และการโคออดิเนชันระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 26 กันยายน 2560
เอ็มแอนด์อี
การออกแบบเพื่อแก้ไขคุณภาพไฟฟ้าและเลือกใช้ ติดตั้ง บำรุงรักษาอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 27 กันยายน 2560
เอ็มแอนด์อี
เทคนิคประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศ 10 ตุลาคม 2560
เอ็มแอนด์อี
วิธีกำจัดไนโตรเจนในนำ้เสียอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 11 ตุลาคม 2560
เอ็มแอนด์อี
เทคนิคการออกแบบ ใช้งานและปรับปรุงระบบปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ 12 ตุลาคม 2560
เอ็มแอนด์อี
พื้นฐานเซนเซอร์ในระบบการวัดและควบคุม และการประยุกต์ใช้งาน 18 ตุลาคม 2560
เอ็มแอนด์อี
การใช้และตรวจวิเคราะห์มอเตอร์เพื่อยืดอายุและประหยัดพลังงาน 19 ตุลาคม 2560
เอ็มแอนด์อี
เทคนิคการตั้งศูนย์เพลา (Alignment) ด้วยไดอัลเกจ (Dial gauge) ภาคปฏิบัติ 1 พฤศจิกายน 2560
เอ็มแอนด์อี
การเพิ่มค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์และการแก้กระแสปัญหาฮาร์มอนิกอย่างมีประสิทธิภาพ 8 พฤศจิกายน 2560
เอ็มแอนด์อี

หัวข้อที่จัดผ่านไปแล้ว จะจัดอีกครั้งในปีหน้า
สำหรับท่านที่สนใจ สามารถ คลิ๊กที่นี่ เพื่อลงทะเบียนแจ้งเตือน หัวข้อสัมมนาสำหรับ ปี 2560

About the Author