การออกแบบเพื่อแก้ไขคุณภาพไฟฟ้า และการเลือกใช้ ติดตั้ง บำรุงรักษา อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อสัมมนาเรื่อง :
การออกแบบเพื่อแก้ไขคุณภาพไฟฟ้า และการเลือกใช้ ติดตั้ง บำรุงรักษา อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า อย่างมีประสิทธิภาพ
วัถตุประสงค์ :
 คุณภาพไฟฟ้าที่ผิดปกติเป็นปัญหาใหญ่ในระบบไฟฟ้า และ ระบบควบคุมทั้งระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งนอกเหนือจากทำให้ระบบทำงานผิดปกติ ไม่ปลอดภัย และอาจรุนแรงจนเกิดอุบัติภัยได้แล้ว ยังทำให้ไม่ประหยัดพลังงานอีกด้วย เอ็มแอนด์อีจึงขอเสนอหลักสูตรเพื่อแก้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ ที่ผู้ร่วมสัมมนาสามารถนำไปหาสาเหตุของปัญหาทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้น เพื่อหาทางแก้ไขรวมทั้งวิธีการเลือกใช้อุปกรณ์แก้ไข ที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
สิ่งที่ได้จากสัมมนานี้ :
          ปัจจุบันอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า มีความทันสมัย ขนาดเล็ก เบากะทัดรัด และยังสามารถต่อเข้ากับอินเทอร์เนตได้ ( internet of thing ) แต่ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ทันสมัยดังกล่าวมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากอุปกรณ์แบบเดิมๆ คือมี ความไวสูง แต่มีความคงทนต่อมลภาวะทางไฟฟ้า (disturbance) ลดลง ขณะเดียวกันก็สร้างมลภาวะเพิ่มเติมให้กับระบบไฟฟ้า จะเห็นได้จากปัญหาระบบไฟฟ้าหรือควบคุมทำงานผิดพลาดหรือรุนแรง เช่น หม้อแปรงระเบิดและเพลิงไหม้ได้ ซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากการออกแบบที่ไม่เหมาะสมกับระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าการสัมมนานี้มุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะที่เปลี่ยนไปของระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าสมัยใหม่ ความรู้ความเข้าใจใน สาเหตุและผลกระทบของมลภาวะทางไฟฟ้าชนิดต่างๆ รวมทั้งการเลือกใช้งานระบบปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าให้เหมาะสม เพื่อให้มีการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน
เหมาะสำหรับ :
 1. วิศวกรที่ปรึกษา / ผู้ทำงานด้านการออกแบบระบบไฟฟ้า
 2. ผู้ควบคุมงาน / ผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้า
 3. ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้า
 4. ผู้ใช้งาน / ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
 5. อาจารย์และนักศึกษา
 6. ผู้สนใจเกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า
ประโยชน์ที่จะได้รับ :
 1. ทราบพื้นฐาน สาเหตุ ผลกระทบของอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบในปัจจุบันรวมทั้งมลภาวะทางไฟฟ้า
 2. กลยุทธ์ในการออกแบบระบบปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าแบบครบวงจร
 3. ข้อแนะนำในการเลือกใช้ ติดตั้งและดูแลอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าอย่างเหมาะสม
วิทยากร :
คุณประสิทธิ์ พัวภัทรกุล
ผู้เชี่ยวชาญการปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า
กำหนดการสัมมนา :
วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560

 1. พื้นฐานของคุณภาพไฟฟ้า
 2. สาเหตุและผลกระทบของมลภาวะทางไฟฟ้า
 3. คุณลักษณะของระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าสมัยใหม่
 4. อันตรายจากระบบไฟฟ้าแบบเดิมเพื่อใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในปัจจุบัน
 5. การออกแบบระบบปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าแบบครบวงจร ตั้งแต่การต่อลงดิน ไป จนถึงการทำงานอย่างต่อเนื่อง
 6. การเลือกใช้อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าชนิดต่างๆ ให้เหมาะกับปัญหาและการทำงานของระบบและอุปกรณ์
 7. การติดตั้งและดูแลระบบปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า
 8. ถาม – ตอบปัญหา
สถานที่จัดสัมมนา :
ณ ห้องสเตชั่น 4 ชั้น 16 โรงแรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ (MRT สถานีหัวลำโพง)
กำหนดการ :
วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560
8.30 – 9.00 ลงทะเบียน
9.00 – 16.00 หัวข้อสัมมนา **มอบประกาศนียบัตร หลังจบการสัมมนา**
ติดต่อที่ :
คุณลัดดาวัลล์ 02-862-1396 ถึง 02-862-1399 โทรสาร 02-862-1395
*สมัครด่วน! เพียง 50 ท่านเท่านั้น
ลงทะเบียนสัมมนา  แผนที่สถานที่จัดdownlond

 

 

 

อัตราค่าสัมมนาเรื่อง: การออกแบบเพื่อแก้ไขคุณภาพไฟฟ้า และการเลือกใช้ ติดตั้ง บำรุงรักษา อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ท่านละ
VAT 7%
สุทธิ
ชำระเงินก่อน 13 ก.ย. 2560
สมาชิก
3,100
217
3,317
บุคคลทั่วไป
3,400
238
3,638
ชำระเงินหลัง 13 ก.ย. 2560
สมาชิก
3,400
238
3,638
บุคคลทั่วไป
3,700
259
3,959

 

*** กรุณาแนบใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาพร้อมกับค่าลงทะเบียน ***
ในนาม บริษัท เอ็มแอนด์อี จำกัด (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105527008994)

About the Author