เทคนิคการตั้งศูนย์เพลา (Alignment) ด้วยไดอัลเกจ (Dial gauge) ภาคปฏิบัติ

หัวข้อสัมมนาเรื่อง :
เทคนิคการตั้งศูนย์เพลา (Alignment) ด้วยไดอัลเกจ (Dial gauge) ภาคปฏิบัติ
วัถตุประสงค์ :
การตั้งศูนย์เพลามีความสำคัญต่อระบบขับเคลื่อนและกระบวนการผลิต เอ็มแอนด์อีขอนำเสนอหลักสูตรที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงในการปรับตั้งศูนย์เพลาของเครื่องจักรจัวขับกับตัวตาม เพื่อให้การติดตั้งและบำรุงรักษาได้คุณภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน
เนื้อหาสาระ :
การตั้งศูนย์เพลา (Alignment) ใครคิดว่าไม่สำคัญ ?            มีช่างประกอบติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรจำนวนมาก คิดว่าการปรับตั้งแนวเส้นตรงศูนย์กลางระหว่างเพลา (Alignment) เครื่องจักรตัวขับกับตัวตามเป็นเรื่องง่ายๆ ธรรมดา ไม่สำคัญ เพียงใช้บรรทัดเหล็ก สันใบเลื่อย หรือ มีดกลึง ทางวางบนขอบหน้าแปลนและปรับให้เสมอกันทั้ง 4 จุด ตรงข้ามกันก็เพียงพอ แต่หารู้ไม่ว่า ทำไม?

แบริ่งเสียบ่อยเร็วกว่ากำหนด ซีล เมคครนิคคอลซีล ชำรุด เสีย รั่ว ท่อสั่น หน้าแปลนแตกบ่อย เครื่องจักรสั่น มีเสียงดัง อายุใช้งานสั้นสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย สูญเสียการผลิต ผลิตภัณฑ์ สินค้าไม่ได้คุณภาพ ปัญหาเหล่านั้น คือ สัญญาณบ่งบอก 60-70 %  มาจากปัญหาการปรับตั้งเส้นตรงแนว Alignment ไม่ถูกต้อง ไม่อยู่ในค่าพิกัด เกินกว่ามาตรฐานที่จะยอมรับได้

เหมาะสำหรับ :
 1. ผู้จัดการฝ่ายซ่อม ฝ่ายผลิต
 2. วิศวกร หัวหน้าโครงการติดตั้งเครื่องจักร
 3. วิศวกร หัวหน้า ช่างซ่อม ช่างควบคุม เดินเครื่องจักร
 4. ผู้เกี่ยวข้องในการซ่อมบำรุงรักษา
 5. ผู้สนใจทั่วไป
วิทยากร :
คุณวินัย เวชวิทยาขลัง
กำหนดการสัมมนา :
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

 1. ความรู้ ความเข้าใจ และความหมายของการปรับตั้งแนวศูนย์ Alignment คืออะไร
 2. การติดตั้งเครื่องจักรให้ได้แนวศูนย์ Alignment ตามต้องการเริ่มที่ไหน ทำอย่างไร
 3. ทำไมต้องมีการปรับตั้งแนวศูนย์ Alignment เครื่องจักร ทำแล้วได้ประโยชน์อะไร
 4. สาเหตุ ที่ทำให้แนวศูนย์ ผิดเสีย ไปจากที่กำหนด (Misalignment) มีอะไรบ้าง
 5. ค่าพิกัดแนวศูนย์มาตรฐานที่ยอมรับได้ มีค่าอะไร เท่าไหร่ (Alignment Tolerance)
 6. วิธีการปรับตั้งแนวศูนย์ มีกี่วิธี มีอะไรบ้าง (Alignment Method)
  • การใช้สันขอบตรง
  • การใช้ไดอัลเกจ
  • การใช้แสงเลเซอร์
 7. ภาคปฏิบัติ ขั้นตอน เตรียมการ การทำ Alignment ด้วยไดอัลเกจวิธี Rim and Face (ที่ขอบและผิวหน้า)
 8. การปรับตั้งแนวศูนย์ 3 ขั้นตอน
 9. การปรับตั้งศูนย์ Alignment ด้วย Dial Gauge วิธี Rim and Face (ที่ขอบ และผิวหน้าแปลน) การคำนวณปรับตั้งแผ่นชิม (Shim) เสริม-ลด รองแท่นเครื่องจักร
สถานที่จัดสัมมนา :
ณ ห้องสเตชั่น 4 ชั้น 16 โรงแรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ (MRT สถานีหัวลำโพง)
กำหนดการ :
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
8.30 – 9.00 ลงทะเบียน
9.00 – 16.00 หัวข้อสัมมนา **มอบประกาศนียบัตร หลังจบการสัมมนา**
ติดต่อที่ :
คุณลัดดาวัลล์ 02-862-1396 ถึง 02-862-1399 โทรสาร 02-862-1395
*สมัครด่วน! เพียง 50 ท่านเท่านั้น
ลงทะเบียนสัมมนา  แผนที่สถานที่จัดdownlond

 

 

 

อัตราค่าสัมมนาเรื่อง: เทคนิคการตั้งศูนย์เพลา (Alignment) ด้วยไดอัลเกจ (Dial gauge) ภาคปฏิบัติ
ท่านละ
VAT 7%
สุทธิ
ชำระเงินก่อน 18 ต.ค. 2560
สมาชิก
3,200
224
3,424
บุคคลทั่วไป
3,500
245
3,745
ชำระเงินหลัง 18 ต.ค. 2560
สมาชิก
3,500
245
3,745
บุคคลทั่วไป
3,800
266
4,066

 

*** กรุณาแนบใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาพร้อมกับค่าลงทะเบียน ***
ในนาม บริษัท เอ็มแอนด์อี จำกัด (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105527008994)

About the Author