พื้นฐานเซนเซอร์ในระบบการวัดและควบคุมและการประยุกต์ใช้งานอย่างง่าย

หัวข้อสัมมนาเรื่อง :
พื้นฐานเซนเซอร์ในระบบการวัดและควบคุมและการประยุกต์ใช้งานอย่างง่าย
วัถตุประสงค์ :
เนื่องจากเซนเซอร์สำคัญอย่างยิ่ง ต่อการใช้ระบบทั้งในอาคารและในงานอุตสาหกรรม เอ็มแอนด์อีขอนำเสนอหลักสูตรการนำเซนเซอร์มาประยุกต์ใช้งานในระบบการวัดและระบบควบคุมอย่างง่ายและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการออกแบบวงจรปรับแต่งสัญญาณที่ได้จากเซนเซอร์เพื่อต่อใช้งานในระบบถัดไปได้อย่างเหมาะสมด้วยตัวเองและมาตรฐานการวัดเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง
เนื้อหาสาระ :
         เนื่องจากการวัดและควบคุมอัตโนมัติในกระบวนการทางอุตสาหกรรมหรือกระบวนการผลิตต่างๆ ตัวแปรที่ทำการตรวจวัดค่าหรือสภาพของกระบวนการที่ต้องการวัดและควบคุมมักจะอยู่ในรูปของปริมาณทางฟิสิกส์ต่างๆ ดังนั้น เซนเซอร์ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญและมีบทบาทยิ่ง เพราะเซนเซอร์คืออุปกรณ์ตรวจจับสัญญาฯหรือปริมาณทางฟิสิกส์ต่างๆ แล้วทำการเปลี่ยนให้เป็นปริมาณเอาต์พุตที่ได้จากการวัดในอีกรูปแบบหนึ่งที่จะนำไปประมาณผลต่อได้ เพื่อทำการควบคุมการทำงานของระบบทั้งหมดจากเหตุผลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเซนเซอร์ที่มีต่อการวัดและควบคุมกระบวนการ การสัมมนาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเซนเซอร์ชนิดต่างๆ โดยเนื้อหาครอบคลุมถึง โครงสร้าง หลักการทำงานพื้นฐานของเซนเซอร์แต่ละชนิดในระบบการวัดและควบคุม ตลอดจนหลักการออกแบบเพื่อดัดแปลงให้ระบบเซนเซอร์สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบถัดไปหรือระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องและเหามาะสมที่สุด ซึ่งผู้รับฟังสามารถออกแบบและทำได้ด้วยตัวเอง รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้และพัฒนาในการปฏิบัติงานจริงได้ หากเข้าใจวิธีการและหลักการของเซนเซอร์ต่อระบบการวัดและควบคุมเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงมาตรวิทยา มาตรฐานการวัดและการสอบเทียบเครื่องมือวัดเบื้องต้น เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้ในงานด้านการวัดและควบคุมอุตสาหกรรมต่างๆ
เหมาะสำหรับ :
 1. วิศวกร
 2. ช่างเทคนิค
 3. ผู้ออกแบบ
 4. ผู้ติดตั้ง
 5. ผู้ควบคุมงาน
 6. ผู้ตรวจสอบงาน
 7. ผู้จัดหา
 8. ผู้ประกอบการผลิต
 9. ผู้จำหน่าย
 10. ผู้ใช้งาน
 11. ผู้สนใจทั่วไป ในการนำระบบเซนเซอร์มาใช้งานหรือดัดแปลงอย่างคุ้มค่า
วิทยากร :
ว่าที่ ร.ต. เจษฎษพร สถานทรัพย์ ,  ดร.ปรัชญา มงคลไวย์
กำหนดการสัมมนา :
วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 1. แนะนำให้รู้จักกับเซนเซอร์
  • เซนเซอร์ คือ อุปกรณ์อะไร?
  • ทำไมจำเป็นที่จะต้องใช้เซนเซอร์?
  • ทำไมจึงจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเซนเซอร์?
 2.  ระบบเซนเซอร์
  • ระบบการวัด
  • ระบบควบคุม
 3.  เซนเซอร์ชนิดต่างๆ
  • เซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ
  • เซนเซอร์ตรวจวัดระยะขจัดและการเคลื่อนที่
  • เซนเซอร์ตรวจวัดแรงกระทำทางกล
  • เซนเซอร์ตรวจวัดปริมาตร น้ำหนัก และระดับของ ของเหลว
  • เซนเซอร์ตรวจวัดความดันบรรยากาศ
  • เซนเซอร์ตรวจวัดอัตราการไหล
 4. เหตุผลและความจำเป็นในการใช้วงจรปรับแต่งสัญญาณ
 5. เทคนิคการออกแบบวงจรปรับแต่งสัญญาณและการประยุกต์ใช้
 6. การนำระบบเซนเซอร์ไปประยุกต์ใช้ในระบบการวัด
 7. การนำระบบเซนเซอร์ไปประยุกต์ใช้ในระบบควบคุมกระบวนการ
 8. มาตรวิทยา มาตรฐานการวัดและการสอบเทียบเครื่องมือวัดเบื้องต้น
 9. ถาม-ตอบปัญหา
สถานที่จัดสัมมนา :
ณ ห้องสเตชั่น 4 ชั้น 16 โรงแรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ (MRT สถานีหัวลำโพง)
กำหนดการ :
วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560
8.30 – 9.00 ลงทะเบียน
9.00 – 16.00 หัวข้อสัมมนา **มอบประกาศนียบัตร หลังจบการสัมมนา**
ติดต่อที่ :
คุณลัดดาวัลล์ 02-862-1396 ถึง 02-862-1399 โทรสาร 02-862-1395
*สมัครด่วน! เพียง 50 ท่านเท่านั้น
ลงทะเบียนสัมมนา  แผนที่สถานที่จัดdownlond

 

 

 

อัตราค่าสัมมนาเรื่อง: พื้นฐานเซนเซอร์ในระบบการวัดและควบคุมและการประยุกต์ใช้งานอย่างง่าย

 

ท่านละ
VAT 7%
สุทธิ
ชำระเงินก่อน 4 ต.ค. 2560
สมาชิก
3,100
217
3,317
บุคคลทั่วไป
3,400
238
3,638
ชำระเงินหลัง 4 ต.ค. 2560
สมาชิก
3,400
238
3,638
บุคคลทั่วไป
3,700
259
3,959

 

*** กรุณาแนบใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาพร้อมกับค่าลงทะเบียน ***
ในนาม บริษัท เอ็มแอนด์อี จำกัด (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105527008994)

About the Author