การบำรุงรักษาตามการเสื่อมสภาพเครื่องจักร (Condition Based Maintenance) เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำไร

หัวข้อสัมมนาเรื่อง :
การบำรุงรักษาตามการเสื่อมสภาพเครื่องจักร  (Condition Based Maintenance) เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำไร
วัถตุประสงค์ :
    เอ็มแอนด์อีขอนำเสนอหลักสูตรการบำรุงรักษาตามการเสื่อมสภาพของเครื่องจักร โดย ใช้วิธีการและแนวคิดใหม่เพื่อให้สามารถวางแผนการซ่อมบำรุงได้อย่างถูกต้องจน สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริง ทำให้ประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้นและเป็นการ ลดค่าใช้จ่ายลง ซึ่งจะส่งผลในการสร้างกำไรตามมา
หลักและเหตุผล :
      เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการ บำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เป็นการบำรุงรักษา ตามการเสื่อมสภาพของเครื่องจักร อุปกรณ์ การผลิต คาดการณ์การซ่อมบำรุงล่วงหน้า ทำให้ มีความพร้อมในการซ่อมบำรุงมากยิ่งขึ้นทั้งใน ทางด้านการเตรียมการ วัสดุ อะไหล่ กำลังคน การผลิตและการส่งมอบลูกค้า
Condition Based Maintenance เป็น การซ่อมบำรุงตามการเสื่อมสภาพของเครื่องจักร ทำให้เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิตใช้งานอย่าง คุ้มค่า เครื่องจักรทำงานมากขึ้น ผลผลิตมากขึ้น ลดการ Break Down ได้อย่างแท้จริง ทำให้ลด ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงและการจัดเก็บรักษา วัสดุคงคลัง
การสัมมนาครั้งนี้ จะทำให้ผู้สัมมนามี ความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการจัดทำระบบการ กำหนดพิกัด การตัดสินใจ การทำข้อมูลที่ใช้ พยากรณ์ซ่อมบำรุงและนำประสบการณ์ที่สามารถ นำไปประยุกต์ใช้งานได้
เหมาะสำหรับ :
1. ผู้จัดการ การผลิต
2. ผู้จัดการซ่อมบำรุง
3. วิศวกร/ช่างเทคนิคการซ่อมบำรุง
4. หัวหน้า, พนักงานควบคุมเดินเครื่องจักร
5. ผู้เกี่ยวข้องงานซ่อมบำรุง และสนใจบริหารการซ่อมบำรุง
ประโยชน์ที่ได้รับ :
1. ทำให้ทราบวิธีการพัฒนาระบบการบำรุงรักษาตามการเสื่อมสภาพ
2. ทำให้ตัดสินใจได้ว่า ท่านพร้อมที่จะพัฒนาระบบการบำรุงรักษาเป็นแบบบำรุงรักษา ตามการเสื่อมสภาพหรือไม่
3. ทำให้ทราบเทคนิค เครื่องมือข้อมูลที่ใช้ตัดสินใจ เพื่อพยากรณ์การซ่อมบำรุง
4. ทำให้เห็นตัวอย่าง แบบฟอร์มรายงานการตัดสินใจซ่อมบำรุงตามการเสื่อมสภาพ
วิทยากร :
คุณวินัย เวชวิทยาขลัง
อดีตผู้จัดการบำรุงระบบและวางแผน บริษัท เอสซีจี ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
กำหนดการสัมมนา :
วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560
• การเปรียบเทียบการบำรุงรักษาแบบต่างๆ
– ความแตกต่างและการประยุกต์ใช้ระบบการบำรุงรักษาแต่ละแบบ
– การพัฒนาระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเป็นระบบบำรุงรักษาพยากรณ์
– ข้อดี-ข้อเสีย ที่ต้องมอง• การบำรุงรักษาตามการเสื่อมสภาพ
– ผังขั้นตอนการทำระบบบำรุงรักษาตามการเสื่อมสภาพ
– การพิจารณาเลือกเครื่องจักรทำระบบ บำรุงรักษาตามการเสื่อมสภาพ
– เครื่องมือที่ใช้ ตรวจวัดวิเคราะห์หาสาเหตุ และพยากรณ์วางแผนการซ่อมบำรุง• การตรวจวิเคราะห์สารหล่อลื่น
– การกำหนดความถี่ และจำนวนการหล่อลื่น, เวลาการเปลี่ยนถ่าย,
การอัดจาระบีหล่อลื่น
– ตารางแนะนำจำนวนการอัดจาระบี และชั่วโมงการทำงาน,
ระดับน้ำมันหล่อลื่นที่ถูกต้อง
– วิธีผสมน้ำมัน เพื่อให้ได้ความหนืดตามต้องการ
– การวิเคราะห์การหล่อลื่นด้วยตนเอง
– การวิเคราะห์จากห้องทดสอบ (Lab)

• การตรวจวิเคราะห์การเสื่อมสภาพ
– การตรวจวัดอุณหภูมิ
– การตรวจวัดเสียง
– การตรวจสภาพขณะเครื่องจักรหมุนทำงาน
– การตรวจวัดการเสียหายของแบริ่ง
– การวัดการสั่นสะเทือน
– การตรวจวัดความหนา
– ปัญหาเครื่องจักรจากการไม่สมดุล (Un balance), การติดตั้งเครื่องจักร (Misalignment), การหลวมคลาย (Looseness), การเสียหายของ Bearing
– การตรวจวัดรอยแตก-ร้าว : การใช้สีซึมลึก, การใช้ผงเหล็กเหนี่ยวนำ

• พิกัดการเสื่อมสภาพ
– พิกัดการเสื่อมสภาพผิดปกติแต่ละสาเหตุ และเทคนิคการพยากรณ์วางแผน การซ่อมบำรุง
– การกำหนดพิกัดเตือน (MAX.1) พิกัดซ่อม (MAX.2)

• การตัดสินใจหาจุดคุ้ม
– ตัวอย่างการใช้และรายงานการเสื่อม สภาพเครื่องจักร
– การตัดสินใจและจุดคุ้มทุนการทำระบบบำรุงรักษาตามการเสื่อมสภาพ

• ถาม – ตอบปัญหา

สถานที่จัดสัมมนา :
ณ ห้องสเตชั่น 4 ชั้น 16 โรงแรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ (MRT สถานีหัวลำโพง)
กำหนดการ :
วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560
8.30 – 9.00 ลงทะเบียน
9.00 – 16.00 หัวข้อสัมมนา **มอบประกาศนียบัตร หลังจบการสัมมนา**
ติดต่อที่ :
คุณลัดดาวัลล์ 02-862-1396 ถึง 02-862-1399 โทรสาร 02-862-1395
*สมัครด่วน! เพียง 50 ท่านเท่านั้น
ลงทะเบียนสัมมนา  แผนที่สถานที่จัดdownlond

 

 

 

อัตราค่าสัมมนาเรื่อง:การบำรุงรักษาตามการเสื่อมสภาพเครื่องจักร  (Condition Based Maintenance) เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำไร
ท่านละ
VAT 7%
สุทธิ
ชำระเงินก่อน 3 พ.ค. 2560
สมาชิก
3,100
217
3,317
บุคคลทั่วไป
3,400
238
3,638
ชำระเงินหลัง 3 พ.ค. 2560
สมาชิก
3,400
238
3,638
บุคคลทั่วไป
3,700
259
3,959

 

*** กรุณาแนบใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาพร้อมกับค่าลงทะเบียน ***
ในนาม บริษัท เอ็มแอนด์อี จำกัด (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105527008994)

About the Author